Српски | Srpski | English

поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну дијагностику произвођача “Toshiba” В-74/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-74/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – текуће поправке и техничко одржавање апарата за ултразвучну
дијагностику произвођача “Toshiba”

Позив за подношење понуда, ЈН В-74-2019
Конкурсна документација, ЈН В-74-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-74-2019

Измена Конкурсне документације 1, ЈН В-74-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-74-2019
Обавештење о закљученом уговору , ЈН В-74-2019