Српски | Srpski | English

Портабилни ултразвучни апарат В-12/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-12/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – портабилни ултразвучни апарат за потребе службе радиологије УДК

Јавни позив
Конкурсна документација
Прилог бр 1
Одговори на питањаРешење републичке комисије, ЈН В-12-2014