Српски | Srpski | English

Портабилногмедицинског апарата ЕЕГ В-42/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-42/2016, није обликован по партијама
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –„Портабилногмедицинског апарата ЕЕГ са 32 каналним појачалом за потребе примене дијагностичке методе електроенцефалографиј

Позив за подношење понуда JN V-42-2016.
Kонкурсне документације ЕЕГ апарат JN V-42-2016.
izmena-konkursne-dokumentacije-jn-v-42-2016
pojasnjenje-1-jn-v-42-2016
Одлука о обустави поступка, ЈН В-42-2016.
Одлука о додели уговора, ЈН-В-42-2016.
obavestenje-o-zakljucenom-ugovoru-jn-v-42-2016
Обавештење о закљученом уговору 1, ЈН В-42-2016.
Обавештење о закљученом уговору 2, ЈН В-42-2016.
Обавештење о закљученом уговору 3, ЈН В-42-2016.
Обавештење о закљученом уговору 4, ЈН В-42-2016.