Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски материјал за хематолошке бројаче P-16/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни лабораторијски материјал за хематолошке бројаче,
произвођача „Nihon Kohden“ из Јапана

 

16 – Obavestenje o pokretanju postupka

16 – Konkursna – Hematoloski brojaci – pregovaracki postupak