Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски материјал за апарат Dimension RxL. П-16/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, П-16/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су добра: Потрошни лабораторијски материјал за апарат Dimension RxL.

Обавештење о покретању преговарачког поступка П-16-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА П-16-2015
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о обустави поступка