Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски материјал за апарат Dimension RxL P-12-2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке су добра: Потрошни лабораторијски материјал за апарат Dimension RxL.

Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka
Кonkursna dokumentacija P-12-2016
Odluka o dodeli ugovora, JN P-12-2016