Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски материјал за биохемијску лабораторију

Покретањe преговарачког поступка без објављивања јавног позива, за јавну набавку
“Потрошни лабораторијски материјал за биохемијску лабораторију за апарат Architekt I 1000”, ЈН П-05/13

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА

Конкурсна документација