Српски | Srpski | English

Потрошни лабораторијски матeријал за апарат Vitek 2 – compact P-20-2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
Предмет јавне набавке су добра: Потрошни лабораторијски матeријал за апарат Vitek 2 – compact.

Obavestenje o pokretanju pregovarackog postupka
Кonkursna dokumentacija P-20-2016
Odluka o dodeli ugovora, JN- P-20-2016