Српски | Srpski | English

Потрошни материјала за кардиохирургију М-11/2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-11/2014.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошног материјала за кардиохирургију и неонаталну
интензивну негу, обликована у три партије, и то:

Партија 1: Црева са грејачем тип „МР 730″ до 10 кг, једнократна са комором

Партија 2: Црева са грејачем тип „МР 850А” до 10 кг, једнократна са комором

Партија 3: Црева са грејачем тип „МР 850А” преко 10 кг, једнократна са комором

позив за подносење понуда

Конкурсна документација