Српски | Srpski | English

потрошни материјал за апарат хематолошки бројач са CRP-ом “ABX Microsemi CRP” В-48/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-48/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за апарат хематолошки бројач са CRP-ом “ABX Microsemi CRP” за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-48-2019
Конкурсна документација, В-48-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-48-2019