Српски | Srpski | English

потрошни материјал за апарат „Architect I 1000“ В-46/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-46/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за апарат „Architect I 1000“ произвођача Abott&Co.KG

Позив за подношење понуда, ЈН В-46-2015
Конкурсна документација, В-46-2015
Измена и допуна конкурсне документације 1, В-46-2015
Измена и допуна конкурсне документације 2, В-46-2015
Одговор на питање, ЈН В-46-2015
Одлука о додели уговора, ЈН В-46-2015