Српски | Srpski | English

потрошни материјал за кардиохирургију В-70/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-70/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе за кардиохирургију
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, V-70-2018
Коnkursna dokumentacija, ЈН V-70-2018
Konkursna dokumentacija, ЈN V-70-2018 Izmena 1

Odgovor 1, JN V-70-18