Српски | Srpski | English

потрошни материјал за општу хирургију и анестезију В-69/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-69/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за општу хирургију и анестезију за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-69-2019
Конкурсна документација, ЈН В-69-2019
Одговор на питање 1, ЈН В-69-2019

Одговор на питање 2, ЈН В-69-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-69-2019
Измена позива за подношење понуда, В-69-2019
Одговор на питање 3, ЈН В-69-2019
Одговор на питање 4, ЈН В-69-2019
Одговор на питање 5, ЈН В-69-2019

Одговор на питање 6, ЈН В-69-2019
Измена конкурсне документације 2, ЈН В-69-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о обустави поступка, ЈН В-69-2019

Одлука о додели уговора, ЈН В-69-2019
Одлука о додели уговора партија бр. 12, ЈН В-69-2019
Oбавештење о обустави поступка, ЈН В-79-2019
Обавештење о закљученом уговору Stiga, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Mar medica, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Ivex, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Sutura medic, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Гросис, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Biotec medical, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Amicus, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Panonija Pharm, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору B. Braun, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Magna pharmacia, ЈН В-69-2019
Обавештење о закљученом уговору Farmix, ЈН В-69-2019