Српски | Srpski | English

потрошни материјал за плазма стерилизатор М-07/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-07/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за плазма стерилизатор за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-07-2020
Конкурсна документација, ЈН М-07-2020
Одлука о додели уговора, ЈН М-07-2020
Обавештење о закљученом уговору