Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиологије В-66/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-66/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-66-19
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-66-2019,