Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије В-51/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-51/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-51-2019
Конкурсна документација, ЈН В-51-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-51-2019
Обавештење о закљученом уговору Austroline, ЈН В-51-2019
Обавештење о закљученом уговору Бавако, ЈН В-51-2019
Обавештење о закљученом уговору Телемед, ЈН В-51-2019
Обавештење о закљученом уговору Denta BP pharm, ЈН В-51-2019