Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе за кардиологију В-39/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В39/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе за кардиологију Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-39-2020
Конкурсна документација, ЈН В-39-2020
Измена Конкурсне документација, ЈН В-39-2020
Одговор на питање 1, ЈН В-39-2020
Измена Конкурсне документација 2, ЈН В-39-2020
Одговор на питање 2, ЈН В-39-2020
Одговор на питање 3, ЈН В-39-2020

Измена Конкурсне документација 3, ЈН В-39-2020