Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије В-45/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-45/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Poziv za podnošenje ponuda, V-45-2020
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-45-2020
Odgovor 1, JN V-45-20

Конкурсна документација, ЈН В-45-2020 Izmena 1
Конкурсна документација, ЈН В-45-2020 Izmena 1 konačno
Odluka o dodeli ugovoru, JN V-45-20

Odluka o obustavi ugovora, JN V-45-20
Обавештење о закљученом уговору аптус v-45
Обавештење о закљученом уговору бавако v-45
Обавештење о закљученом уговору викор v-45
Обавештење о закљученом уговору дента бп v-45
Обавештење о закљученом уговору дијагфарм v-45
Обавештење о закљученом уговору марк медикал v-45
Обавештење о закљученом уговору медтроник v-45
Обавештење о закљученом уговору проспера v-45
Обавештење о закљученом уговору телемед v-45
Обавештење о закљученом уговору стига v-45