Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије В-45/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-45/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије
Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама:

Poziv za podnošenje ponuda, V-45-2020
Коnkursna dokumentacija, ЈN V-45-2020
Odgovor 1, JN V-45-20

Конкурсна документација, ЈН В-45-2020 Izmena 1
Конкурсна документација, ЈН В-45-2020 Izmena 1 konačno