Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе службе кардиологије В-70/2017.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-70/2017.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе службе кардиологије

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-70-2017
Коnkursna dokumentacija, JN V-70-2017
Odgovor 1, JN V-70-2017
Коnkursna dokumentacija, JN V-70, Izmena 1
Odgovor 2, Jn V-70-2017
Коnkursna dokumentacija, Izmena 2, JN V-70-2017
Odgovor, 3, JN V-70-2017
Odgovor 4, JN V-70-2017
Odgovor 5, JN V-70-2017