Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиологије В-55/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-55/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије за потребе
Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-55-2018
Конкурсна документација, ЈН В-55-2018
Одговор на питање 1, ЈН В-55-2018
Одговор на питање 2, ЈН В-55-2018