Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиологије В-35/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-35/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиологије
Универзитетске дечје клинике

Poziv za podnošenje ponuda, JN V-35-19
Коnkursna dokumentacija, JN V-35-19
Izmena 1 Konkursna dokumentacija, JN V-35-19
Odgovor 1, JN V-35-19

Кonkursna dokumentacija, JN V-35-19, Izmena 2