Српски | Srpski | English

потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије В-59/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-59/2019.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за потребе Службе кардиохирургије Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-59-2019
Конкурсна документација, ЈН В-59-2019