Српски | Srpski | English

потрошни материјал за реверзнуосмозу (таблетирана со) В-89/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-89/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара –потрошни материјал за реверзнуосмозу (таблетирана со) за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-89-2019
Коnkursna dokumentacija, JN V-89-2019
Обавештење о закљученом уговору Fresenius Medical Care, ЈН В-89-2019