Српски | Srpski | English

потрошни материјал за реверзну осмозу В-85/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-85/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за реверзну осмозу (таблетирана со) за
потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-85-2019
Коnkursna dokumentacija, JN V-85-2019
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-85-2019