Српски | Srpski | English

потрошни материјал за реналну и перитонеалну дијализу В-48/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В48/2020.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за реналну и перитонеалну дијализу за потребе Универзитетске дечје клинике, обликована по партијама

Позив за подношење понуда, В-48-2020
Конкурсна документација, ЈН В-48-2020
Izmena 1 Кonkursne dokumentacije , ЈN V-48-2020
Izmena 2 Кonkursne dokumentacije , ЈN V-48-2020

Оbavestenje o produzenju roka, JN V-48-2020
Оbavestenje o produzenju roka 2, JN V-48-2020

Izmena 3 Кonkursne dokumentacije , ЈN V-48-2020
Одлука о обустави поступка, ЈН В-48-2020

Одлука о додели уговора, ЈН В-48-2020