Српски | Srpski | English

потрошни материјал за хематолошку лабораторију П-19/2016.

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за хематолошку лабораторију за хематолошке бројаче произвођача „Nihon Kohden“ за потребе Универзитетске дечје клинике, број П-19/2016.

Конкурсна документација, ЈН П-19-2016
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора, ЈН П-19-2016
Обавештење о закљученом уговору