Српски | Srpski | English

потрошни материјал за хематолошку лабораторију В-49/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-49/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за хематолошку лабораторију за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-49-2019
Конкурсна документација, ЈН В-49-2019