Српски | Srpski | English

потрошни материјал за хематолошку лабораторију П-10-2015

Предмет јавне набавке:
Набавка добара – потрошни материјал за хематолошку лабораторију за хематолошке бројаче произвођача „Nihon Kohden“
Врста поступка јавне набавке:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, П-10-2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, ЈН П-10-2015
Одлука о додели уговора, ЈН П-10-2015
Обавештење о закљученом уговору, ЈН П-10-2015