Српски | Srpski | English

потрошни материјал за „Architect“ I 1000 В-50/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-50/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за „Architect“ I 1000 за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН В-50-2019
Конкурсна документација, ЈН В-50-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-50-2019
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-50-2019