Српски | Srpski | English

потрошни материјал за „MLPA“ анализу В-25/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-25/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за „MLPA“ анализу за потребе Универзитетске дечје клинике.

Позив за подношење понуда, В-25-2019
Конкурсна документација, ЈН В-25-2019
Одлука о додели уговора, ЈН В-25-2019
Обавештење о закљученом уговору, ЈН В-25-2019