Српски | Srpski | English

потрошни материјал за „MLPA“ анализу В-67/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-67/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за „MLPA“ анализу за потребе
Универзитетске дечје клинике

 

Poziv za podnošenje ponuda, В-67-2018
Коnkursna dokumentacija, V-67-2018