Српски | Srpski | English

потрошни материјал за „MLPA“ анализу В-68/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-68/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал за „MLPA“ анализу за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-68-2016
Конкурсна документација, В-68-2016
Konkursna dokumentacija, V-68-2016 -IZMENA

Pojašnjenje 1, JN V-68-2016
Одлука о додели уговора, ЈН В-68-2016