Српски | Srpski | English

потрошни материјал и ситан инвентар ЈН М-33/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. ЈН М-33/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – потрошни материјал и ситан инвентар за потребе процедуре
акредитације

Poziv za podnošenje ponuda, ЈН М 33-2018
Коnkursna dokumentacija, JN M-33-2018
Odgovor 1, JN M-33-2018