Српски | Srpski | English

потрошног материјала за плазма серилизатор HMTS 80 E М-04/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-04/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавне набавке je набавка добара – потрошног материјала за плазма серилизатор HMTS 80 E, за потребе Универзитетске дечје клинике, Тиршова 10, Београд

Позив за подношење понуда М-04-2016
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА М-04-2016
Одговор на питање 1, ЈН М-04-2016
Одлука о додели уговора за М-04-2016
Обавештење о закљученом уговору