Српски | Srpski | English

Потрошног ма т еријала за потребе службе кардиохирургије В – 31 /2014

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Oтворени поступакбр.В-31/2014,обликован по партијама.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:

Набавка добара–„санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе службе кардиохирургије

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА(1)

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА(1)

Прилог 1(1)

Pitanja i odgovori 1

Питање и одговор 2

Питање и одговор 3

Питање и одговор 4

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 4

Обавештење о закљученом уговору 5(1)