Српски | Srpski | English

провера титра антитела за хепатитис Б М-17/2018

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-17/2018.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге – провера титра антитела за хепатитис Б

Позив за подношење понуда
Кoнкурсна документација