Српски | Srpski | English

Простор за потребе архивирања документације В-02/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. В-02/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка услуге закупа простора за потребе архивирања документације:

 

Јавни позив

Конкурсна документација

Закључење уговора