Српски | Srpski | English

професионална машина за прање црног суђа М-27/2019

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М27/2019.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – професионална машина за прање црног суђа за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, ЈН М-27-2019
Конкурсна документација, ЈН М-27-2019
Измена конкурсне документације 1, ЈН М-27-2019

Одговор на питање 1, ЈН М-27-2019
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда 1
Одговор на питање 2, ЈН М-27-2019
Одлука о додели уговора, ЈН М-27-2019
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-27-19