Српски | Srpski | English

пумпе за извлачење отпадних вода М-25/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-25/2015.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Предмет јавна набавке мале вредности бр. М-25/2015 је набавка добра – пумпе за извлачење отпадних вода

Позив за подношење понуда М-25-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА М-25-2015
Одговори на питања за М-25-2015
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-ИЗМЕНА ПРВА
Обавештење о продужењу рока за поднoшење понуда
Одлука о додели уговора М-25-2015
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о додели уговора