Српски | Srpski | English

Радови на инсталацијама санитарне P-10/14

Обавештење о покретању поступка
(преговарачки поступак без објављивања јавног позива)

ПРЕДМЕТ: радови на инсталацијама санитарне воде и електроинсталацијама у
служби за радиологију Универзитетске дечје клинике који имају карактер хитних и
неодложних;
ОПШТИ РЕЧНИК НАБАВКИ: 45300000 – Радови на грађевинским инсталацијама;

Покретање поступка

Конкурсна документација

Прилог

Измена конкурсне документације