Српски | Srpski | English

радови на реконструкцији вентилације ангио сале П – 02 / 2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова–радови на реконструкцији вентилације ангио сале
.
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-02-2015
Обавештење о закљученом уговору, П-02-2015