Српски | Srpski | English

Радови на реконструкцији подстанице и сређивање фасаде П-01/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка радова – радови на реконструкцији подстанице и сређивање фасаде на улазу у Универзитетску дечју клинику, број П-01/2015.

Обавештење о покретању преговарачког поступка

Конкурсна документација, П-01-2015

Одлука о додели уговора, П-01-2015

Обавештење о закљученом уговору, П-01-2015