Српски | Srpski | English

реагенси,изузев за трансфузију ЈН 404-1-110/20-4

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Отворени поступак јавне набавке, ЈН 404-1-110/20-4
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – реагенси,изузев за трансфузију

Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору маклер ц-123

Обавештење о закљученом уговору елта ц-121
Обавештење о закљученом уговору yunicom ц-120
Обавештење о закљученом уговору суперлаб ц-117
еуродијагностика и интерлаб ц-116
лабтех и ремед ц-115
Обавештење о закљученом уговору c-128

Обавештење о закљученом уговору c-124
Обавештење о закљученом уговору c-122
Обавештење о закљученом уговору маклер c-221
Обавештење о закљученом уговору ц-278

Обавештење о закљученом уговору c-276
Обавештење о закљученом уговору еуродијагностика c-279
Обавештење о закљученом уговору ц-353

Обавештење о закљученом уговору ц-352
Обавештење о закљученом уговору ц-346
Обавештење о закљученом уговору ц-339
Обавештење о закљученом уговору ц-338
Обавештење о закљученом уговору c-351