Српски | Srpski | English

реагенси за одређивање коагулационих фактора В-15/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-15/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – реагенси за одређивање коагулационих фактора за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-15-2020
Конкурсна документација, ЈН В-15-2020
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-15-2020
Записник о отварању понуда
Одлука о додели уговора, ЈН В-15-2020
Обавештење о закљученом уговору