Српски | Srpski | English

резервни делови за ултразвук апарат M-24/2015

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. M-24/2015.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни делови за ултразвук апарат за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, M-24-2015
Конкурсна документација, ЈН М-24-2015
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-24-2015