Српски | Srpski | English

резервни део за апарат за магнетну резонанцу П-08/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понудa
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за апарат за магнетну резонанцу за потребе Универзитетске дечје клинике, који имају карактер хитних и неодложних, број П-08/2016.

Обавештење о покретању преговарачког поступка
Конкурсна документација, П-08-2016
odluka o dodeli ugovora za rezervni deo za magnetnu rezonancu
Обавештење о закљученом уговору