Српски | Srpski | English

резервни део за апарат за покретни рендген апарат произвођача “Samsung Electronics” В-02/2020

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Oтворени поступак бр. В-02/2020.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за апарат за покретни рендген апарат произвођача “Samsung Electronics” за потребе Универзитетске дечје клинике

Позив за подношење понуда, В-02-2020
Конкурсна документација, ЈН В-02-2020
Измена конкурсне документације 1, ЈН В-02-2020

Одговор на питање 1, ЈН В-02-2020
Обавештење о закљученом уговору