Српски | Srpski | English

резервни део за бронхоскоп М-12/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-12/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за бронхоскоп за потребе Универзитетске дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-12-2016
Конкурсна документација, ЈН М-12-2016
odluka o dodeli ugovora za bronhoskop
Обавештење о закљученом уговору, ЈН М-12-2016