Српски | Srpski | English

резервни део за гастроскоп М-03/2016

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. М-03/2016.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добара – резервни део за гастроскоп за потребе Универзитетске
дечје клинике.

Пoзив за подношење понуда, М-03-2016
Конкурсна документација, ЈН М-03-2016
odluka o dodeli ugovora za gastroskop
Обавештење о закљученом уговору