Српски | Srpski | English

Резервни део за рентген апарат M-12/14

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Јавна набавка мале вредности бр. M-12/14.
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:
Набавка добaра – резервни део за рентген апарат са Ц – луком БВ пулсера, произвођача
„Philips Medical Systems“ са услугом уградње.

12 – Konkursna dokumentacija – Rentgen 12 – poziv za podnosenje ponuda

12 – Konkursna dokumentacija – Rentgen

12 – Обавестење о закљученом уговору